Kawasan terpadat di Kota Bandung, seringkali digunakan sebagai istilah yang merujuk pada pemukiman padat penduduk. Istilah ini kiranya menjadi istilah yang absurd pada saat ini. Dikatakan absurd sebenarnya