Wayang golek

Keunikan Wayang Golek, Seni Tradisional Khas Sunda

Salah satu seni tradisional khas Sunda adalah wayang. Wayang merupakan salah satu warisan nenek moyang bangsa. Banyak suku di Indonesia yang memiliki wayang khas masing-masing. Suku Sunda juga mempunyai salah satu pertunjukan wayang khas yang…

22 Likes Comment