Peraturan daerah yang berkaitan dengan buang sampah sembarangan di Bandung, kini telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan tersebut, pelanggar akan dikenakan denda yang sangat fantastis hingga mencapai Rp. 50.000.000 (lima