Salah satu jajanan khas Bandung yang selalu digemari sejak dulu hingga kini adalah mie kocok. Mie kocok Bandung memang sudah ada sejak lama sehingga rasanya benar-benar istimewa khas