Giggle Box merupakan cafe Bandung Riau yang sangat asyik untuk nongkrong bersama dengan teman-teman atau keluarga. Lokasinya sangat mudah dijangkau sebab berada di pusat keramaian kota. Giggle Box,