Batagor Bandung memang sangat terkenal dengan cita rasa yang sangat nikmat sehingga banyak wisatawan menjadikan batagor sebagai oleh-oleh. Sebenarnya, batagor merupakan akronim dari bakso tahu goreng. Dengan demikian,